Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht. In urgente situaties ook buiten kantoortijd. Iemand die belt, adviseren wij over de te nemen stappen. Veiligheid staat hierbij centraal. Bij een officiƫle melding dragen we de verantwoordelijkheid over aan de betrokken hulpverlening of het wijkteam. Zo nodig maken we veiligheidsvoorwaarden, doen we onderzoek en blijven we monitoren.

Signaleren van geweld tegen

OUDEREN


Zorg voor veiligheid in

PROBLEEMGEZINNEN

VEILIG THUIS

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht. In urgente situaties ook buiten kantoortijd. Iemand die belt, adviseren wij over de te nemen stappen. Veiligheid staat hierbij centraal. Bij een officiƫle melding dragen we de verantwoordelijkheid over aan de betrokken hulpverlening of het wijkteam. Zo nodig maken we veiligheidsvoorwaarden, doen we onderzoek en blijven we monitoren.

Signaleren van geweld tegen

OUDEREN


Zorg voor veiligheid in

PROBLEEMGEZINNEN