Bij de afdeling Gezond Leven werken we aan gezonde wijken, gemeenten en scholen. Onze aanpak is integraal: we betrekken zoveel mogelijk gezondheidsaspecten en partners bij het ontwikkelen en organiseren van voorlichtings- en preventieprogramma’s. Dat doen we voor diverse doelgroepen. Onderzoek vormt hierbij een belangrijke basis: onze epidemiologen onderzoeken periodiek de gezondheidssituatie, het welzijn en de leefstijl van bevolkingsgroepen in de regio.

Wandelevenement voor

DIABETICI


LAAGGELETTERDEN

werken aan gezondheidsvaardigheden

GEZOND LEVEN

Bij de afdeling Gezond Leven werken we aan gezonde wijken, gemeenten en scholen. Onze aanpak is integraal: we betrekken zoveel mogelijk gezondheidsaspecten en partners bij het ontwikkelen en organiseren van voorlichtings- en preventieprogramma’s. Dat doen we voor diverse doelgroepen. Onderzoek vormt hierbij een belangrijke basis: onze epidemiologen onderzoeken periodiek de gezondheidssituatie, het welzijn en de leefstijl van bevolkingsgroepen in de regio.

Wandelevenement voor

DIABETICI


LAAGGELETTERDEN

werken aan gezondheidsvaardigheden