Oefenen met playmobiel

Aan de slag met een nieuw crisisplan

Voor alle buitengewone situaties die onze GGD raken en die niet binnen de bestaande organisatie kunnen worden opgelost, richten we een crisisorganisatie in. Hoewel iedere crisis anders verloopt, proberen we er toch zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. En dat betekent: oefenen, oefenen, oefenen.

Er ontvouwt zich een netwerk van spelers en een indrukwekkend lijnenspel.

Belangrijk houvast

De onderlegger voor onze oefeningen is het ‘Integraal Crisisplan’. Dit plan vervangt ons oude rampenplan (GROP) en is sinds 2019 onze leidraad bij crises en rampen. Vanaf de melding tot en met de nazorg staan alle stappen en afspraken nauwkeurig beschreven in dit plan. Voor ons is het een belangrijk houvast in een crisissituatie, die gekenmerkt wordt door chaos, dilemma’s en complexiteit. Jaarlijks stellen we bij de GGD een opleidingsplan op om dit crisisplan te oefenen. Voor de trainer(s) is het altijd weer een zoektocht naar een oefenmethode die aansluit bij de leerbehoefte van de deelnemers. Liefst ook nog een beetje anders dan eerdere oefeningen.

Waalbrug stort in

Op 25 januari 2019 hadden we weer zo’n oefening. We oefenden met medewerkers het proces van psychosociale hulpverlening (PSH): één van onze wettelijk verplichte taken tijdens een ramp. Trainingsbureau Trimension kwam op het idee om met playmobiel te oefenen.

De poppetjes spelen de hoofdrol tijdens de wandelvierdaagse Nijmegen. In dit scenario is de start(dins)dag een bijzondere dag waarop tienduizenden wandelaars over de Waalbrug lopen. In de namiddag, als het laatste deel van de wandelaars zich over de brug begeeft, slaat het noodlot toe. Een deel van de stalen constructie van de Waalbrug stort in en belandt op enkele tientallen wandelaars. Er breekt paniek uit en er is chaos alom. Er wordt opgeschaald naar GRIP 3.

Spelers op de kaart

Alle deelnemers nemen de rol aan die zij ook in een echte crisissituatie (kunnen) hebben. De poppetjes vormen hun alter-ego. Op de vraag ‘wie wordt als 1e gealarmeerd?’ plaatst iemand het 1e poppetje op de kaart. Zo wordt het hele proces van melding, opschaling en afschaling doorgesproken. Er ontvouwt zich een netwerk van spelers en een indrukwekkend lijnenspel. De lijnen leggen hier en daar ook de mogelijke knelpunten bloot in het proces. Daar moeten we in een vervolgtraining op door oefenen. Uiteraard gaat het hier om een complexe crisissituatie, waarvan je hoopt dat die in het echt nooit zal plaatsvinden. Dankzij de playmobiel-poppetjes hebben we het PSH-proces goed kunnen nabootsen. Dat de plastic mannetjes voor veel deelnemers nostalgische waarde hebben, maakte het oefenen extra leuk.

GGD-taken in het beheersen/bestrijden van ramp- en crisissituaties zijn:

  • infectieziektebestrijding (IZB)
  • medische milieukunde (MMK)
  • psychosociale hulpverlening (PSH)
  • gezondheidsonderzoek na ongevallen en rampen (GOR)

Meer GGD-brede producten

Jong geleerd is oud gedaan

Van droom naar werkelijkheid