Dr.ir. Moniek Pieters

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Gelderland-Zuid

Oog voor kwetsbare mensen

Gezondheid is een veelzijdig begrip. Het gaat over geborgen kunnen opgroeien en gezond ouder worden. Over kunnen omgaan met tegenslag, lekker in je vel zitten en voelen dat je mag zijn wie je bent. Kortom, gezondheid gaat over het leven en over geluk.

Het is dan ook een voorrecht om voor de publieke gezondheid te mogen werken. Ons werk kenmerkt zich eveneens door veelzijdigheid. We hebben een breed werkterrein. Met verschillende soorten taken die zich uitstrekken over alle levensfasen heen. Inclusief de kwetsbare levensfasen.

Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren herbergen we een grote verscheidenheid aan deskundigheden. Behalve kennis en expertise zetten onze professionals hun passie in om bij te dragen aan de gezondheid en veiligheid in onze regio. Onder meer door verbindingen te leggen tussen sociaal domein, zorg, onderwijs, leefomgeving en veiligheid. Dat is nog iets wat onze professionals gemeen hebben: zij verstaan de kunst van het samenwerken.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de taken die wij voor de gemeenten en hun inwoners mogen uitvoeren. U ziet in dit document ook iets terug van de kleur die onze medewerkers iedere dag in hun werk aanbrengen. Vanuit hun eigen deskundigheid en altijd in samenwerking met partners.

Het is een mooi palet. Ik wens u veel leesplezier.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag (medio maart 2020) volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu al dat de GGD, vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht. En dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De exacte effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten. De GGD zal deze lasten opvangen door een beroep te doen op de regelingen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. En door – daar waar nodig – gebruik te maken van de financieringsprocedures die de WGR en de gemeenschappelijke regeling haar bieden.

WAT DOET DE GGD?

GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten.

Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden – 100+). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk, in samenwerking met burgers en partners in de zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid.

Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren, zijn: de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet veiligheidsregio’s.