De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg aan baby’s, peuters en kinderen in de schoolgaande leeftijd (0-18 jaar). Het doel van de JGZ is de ontwikkeling en opvoeding van kinderen te monitoren. En zo vroeg mogelijk in het opgroeiproces ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Samenwerking met de ouders is hierbij cruciaal. Zo willen we problemen op latere leeftijd voorkómen.

Verzuimende

ROC-STUDENTEN

begeleiden


BABY’S

beschermen tegen kinkhoest

JEUGD- GEZONDHEIDSZORG

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg aan baby’s, peuters en kinderen in de schoolgaande leeftijd (0-18 jaar). Het doel van de JGZ is de ontwikkeling en opvoeding van kinderen te monitoren. En zo vroeg mogelijk in het opgroeiproces ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Samenwerking met de ouders is hierbij cruciaal. Zo willen we problemen op latere leeftijd voorkómen.

Verzuimende

ROC-STUDENTEN

begeleiden


BABY’S

beschermen tegen kinkhoest