WIJK EN OMGEVING


Zorg zo dicht mogelijk in de buurt

Gezondheidspreventie werkt beter in de omgeving waarin mensen zich thuis voelen. Daarom organiseren we steeds meer activiteiten in de wijk of in de buurt van inwoners. Samen met lokale partners. Voor sommige kwetsbare groepen gaan we letterlijk een stapje verder. Bijvoorbeeld omdat ze zorg mijden of niet meer zo mobiel zijn.


Praktijk Buitenzorg


Ontmoetgroep Hatert

WIJK EN OMGEVING

image