image

ONTMOETGROEP HATERT


“Om 12 uur eten we met elkaar, heerlijk is dat!”

Annie van Haren

”Weet je wat ook zo fijn is: in de avond hoef ik alleen een boterham, want ik heb al warm gegeten.”

Iedere maandagochtend komen 25 ouderen bij elkaar in wijkcentrum De Toermalijn in Hatert. De ‘ontmoetgroep’ is een initiatief van de GGD en zorgverleners in de wijk. Annie van Haren (87) en Riet Teunissen (83) kijken er de hele week naar uit.

Initiatief voor ouderen

“Ik ben iemand die er graag op uitgaat, maar ik heb een rollator en kom niet ver meer,” vertelt Riet. Al 52 jaar woont ze in hetzelfde huis in de Nijmeegse wijk Hatert. Sinds het overlijden van haar man woont ze alleen. Haar fysiotherapeut vertelde haar over de ontmoetgroep. ”Is dat niks voor jou, vroeg hij. Ik dacht: wat moet ik daar, ik ken er niemand. Ik zag er best een beetje tegenop.” Gezondheidsmakelaar Rebecca Kramer van de GGD ging bij haar langs om er meer over te vertellen. Riet: “Ik zei oké, maar ik wil eerst kijken of het wat is.” Al bij de eerste ontmoeting was ze om. “Ik vind het geweldig!”.


Opgehaald door vrijwilliger
Annie gaat ook mee naar de groep. Omdat de dames niet meer zo mobiel zijn, worden ze opgehaald door een vrijwilliger. Annie schetst een beeld van de bijeenkomst: “Om 10 uur drinken we koffie met wat lekkers erbij. Na de koffie is er een soort gymnastiek. Iedereen kan daaraan meedoen. Er zijn veel oefeningen op de stoel en daarna doen we spelletjes. Ik sjoel het liefst, maar een bordspelletje vind ik ook leuk. Om 12 uur eten we met elkaar. Heerlijk is dat.” Glunderend vervolgt ze: “Weet je wat ook zo fijn is: vanavond hoef ik alleen een boterham, want ik heb al warm gegeten.” Rebecca is blij met de positieve reacties. “Als ouderen niet meer mobiel zijn, dreigt vereenzaming. Zo’n ontmoetgroep zorgt ervoor dat ze iets hebben om voor uit bed te komen. Ze genieten van het samen dingen doen. Maar vooral ook dat ze worden gemist als ze er niet zijn.”


De groep levert veel op
De ontmoetgroep is een initiatief van de Hatertse fysiotherapeut Wilbert Razing. Samen met Rebeccca zette hij al diverse projecten op in de wijk Hatert, zoals valpreventietrainingen en een wandelgroep. Doorverwijzingen naar de ontmoetgroep komen via huisartsen, fysiotherapeuten en het wijkteam. De ontmoetgroep draait inmiddels op maandag- en woensdagochtend. Rebecca ziet dat de groep veel oplevert, niet alleen voor ouderen. “Studenten van de HAN helpen bijvoorbeeld met de gymnastiek en het eten klaarmaken. Ook vrijwilligers doen mee. Een mooi voorbeeld: Diny en Betsy koken iedere week met veel plezier een 3-gangen menu voor de groep. Ze hebben een hechte vriendschap opgebouwd. Of Nadia uit Afghanistan: via een participatiecoach kwam ze bij ons terecht voor vrijwilligerswerk. Ze voelt zich helemaal thuis in de groep.”

Riet Teunissen

”Ik dacht: wat moet ik daar, ik ken er niemand.”

Inwoners helpen om gezond ouder te worden

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe. De maatschappij vraagt om ouderen die zo lang mogelijk vitaal blijven meedoen in de maatschappij, en zelfstandig blijven wonen. Het programma ‘Gezond ouder worden’, dat geïnitieerd werd vanuit de gemeente Nijmegen, heeft als doel om ouderen zelfredzaam en gezond te houden. Als GGD dragen we actief bij en geven we vorm aan collectieve gezondheidsbevordering voor ouderen. Binnen de integrale aanpak van thema’s als valpreventie, mobiliteit, eenzaamheid, ondervoeding en dementie zorgen we dat voorlichting, vroegsignalering, preventief ouderenbeleid en de sociale en fysieke leefomgeving stap voor stap verbeteren.

Samenwerkingspartners hierbij zijn huisartsen, sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen, welzijns- en zorginstellingen, ouderenorganisaties, sport- en beweegprofessionals en diverse (andere) lokale hulpverleners. Voor steeds meer gemeenten werken we zo aan een gezonde infrastructuur: een omgeving die oudere bewoners voldoende mogelijkheden biedt om gezond en zelfstandig te blijven.

GEZONDHEID OUDEREN*

*Deze cijfers zijn afkomstig uit de volwassenenmonitor 2016.