Resultaten per werkveld

Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. En daarnaast onder meer in de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. De dienstverlening die hieruit voortvloeit, hebben we ondergebracht bij verschillende afdelingen/werkvelden.