Bijzondere Zorg

Bijzondere Zorg richt zich op kwetsbare burgers die zorg nodig hebben, maar deze zorg – om welke reden dan ook – niet krijgen (OGGZ-doelgroep). Zij komen hierdoor in een negatieve spiraal en kunnen voor overlast zorgen in hun omgeving. Samen met partners in het sociale domein, zoals zorgverleners en wijkteams, brengen we hulp voor deze mensen zo snel mogelijk op gang.


Het team Toegang Beschermd Wonen (TBW) is onderdeel van de afdeling Bijzondere Zorg. In opdracht van de gemeenten in het werkgebied Gelderland-Zuid beoordelen wij de aanvragen voor beschermd wonen. Wij doen hiervoor onderzoek en geven advies over een passende voorziening en zorgaanbieder. De GGD heeft hiervoor gespecialiseerde adviseurs in dienst.

BIJZONDERE ZORG

image

TOEGANG BESCHERMD WONEN

image

UITGELICHT


Toegang Beschermd Wonen werkt aan stabiliteit