Voorwoord

Dr.ir. Moniek Pieters

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Gelderland-Zuid

Onze GGD maakt iedere vier jaar een meerjaren­strategie. Hierin bieden we inzicht in de focus, ambities en strategische thema’s voor de komende jaren. De meerjaren­­strategie 2020-2023 is opgesteld na een proces waarbij ons bestuur, de raadsleden, de gemeenten en het netwerk waarmee we samen­werken, de OR en de GGD afdelingen betrokken zijn. Er is voor gekozen om te gaan werken vanuit twee leidende principes. We willen de lokale nabijheid versterken en ons verder ontwikkelen tot een netwerk­organisatie. Daarnaast gaan we de komende jaren extra aandacht besteden aan vier strategische thema’s. Er gebeurt al veel moois bij de GGD en deze meerjaren­strategie moet daaraan een extra impuls geven. De doelen gesteld in de meerjaren­­strategie zijn intern ingebed in de programma­­begroting en komen regelmatig aan de orde in het management­­team. Een meerjarenstrategie opstellen en er intern mee aan de slag gaan is een ding. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat iedereen (bestuur, samen­­werkings­partners en GGD medewerkers) onze ontwikkeling kan volgen. En dat iedereen na vier jaar kan zien of wij bereikt hebben wat we voor ogen hadden. Daarom is er dit online magazine. We vullen dit magazine de komende jaren met concrete verhalen over hoe wij werken aan de leidende principes en strategische thema’s. Ik hoop en verwacht dat de inhoud van dit magazine over vier jaar een goed beeld geeft van de ontwikkeling die wij als GGD hebben doorgemaakt op de strategische thema’s.