Strategische thema’s

De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en het takenpakket van de GGD vormen de uitgangspunten voor de meerjaren­strategie 2020-2023. Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD vanuit twee leidende principes: aansluiting bij de gemeenten en werken volgens een netwerk­aanpak. Daarnaast zijn er vier strategische thema’s waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet.

Klik op onderstaande strategische thema’s voor meer informatie en voor de verhalen van medewerkers en partners over hoe de GGD werkt aan dit strategische thema.

STRATEGISCHE THEMA’S 2020-2023

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image
image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image
image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image