JEUGD­GEZOND­HEIDS­ZORG

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezond­heidszorg aan baby’s, peuters en kinderen in de school­gaande leeftijd (0-18 jaar). Het doel van de JGZ is de ontwik­keling en opvoeding van kinderen te monitoren. En zo vroeg mogelijk in het opgroeiproces ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Samenwerking met de ouders en anderen uit de omgeving van het kind is hierbij cruciaal. Zo willen we problemen op latere leeftijd voorkómen.

Webinars voor een gezonde jeugd

‘Hoe gaat het met de jeugd in Wijchen?’ Dat was de titel van de webinar op 7 december 2020 in Wijchen over de uitkomsten van de Gezondheids­monitor Jeugd. Een groot aantal partners die werken met of voor de jeugd, nam deel aan de webinar. Om gezamenlijk vanuit de praktijk de resultaten van de monitor te duiden en aanpakken te bedenken.

‘Nee’ zeggen

Via een digitale peiling (mentimeter) werd tijdens de webinar gekeken welk onder­werp de meeste aandacht nodig heeft. Denk aan onderwerpen als stress, verzuim, leefstijl en middelengebruik. Als aan­dachtspunt kwam onder meer naar voren: de acceptatie van alcoholgebruik door ouders. “Ouders vinden het moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen hun kind”, merkt een opbouwwerker van MeerVoor­mekaar op. Waarna een preventie­medewerker van Iriszorg online ouderavonden aanbeveelt. Ter plekke wordt zij uitgenodigd door de locatieleider van het Maaswaal College om de ouderavond onder de aandacht te brengen.

Spijkers met koppen

“Dat is het mooie van dit soort netwerk-webinars: je leert je netwerk kennen en kunt meteen spijkers met koppen slaan”, aldus Sylvia Meijer, gezondheids­makelaar School & Jeugd. Beleidsadviseur Lucas van Horck van de gemeente Wijchen beaamt dit: “De webinar maakt de preventieve infrastructuur voor de jeugd zichtbaar. En door het interactief te maken, ga je echt met elkaar in gesprek. Zo komen we sneller tot een integrale aanpak”. De webinar in Wijchen staat overigens niet op zichzelf: ook in diverse andere gemeenten organiseerde de GGD een dergelijke webinar om te klank­borden over een gezonde aanpak voor de jeugd.


Samenwerking rond vaccinaties

Vanwege de coronacrisis en het besmet­tingsgevaar, kon de meningo­kokken­vaccinatie in het voorjaar niet als groeps­vaccinatie worden aangeboden. De Jeugd­gezond­heids­zorg (JGZ) kreeg van het RIVM de opdracht om 14-jarigen nog vóór de zomer indivi­dueel te vaccineren. Coördi­nator RVP Claudia Spierings: “Omdat de dienst­verlening voor Reizigers & Vacci­naties nagenoeg stil lag, konden we dank­baar gebruikmaken van hun spreek­ruimtes en personeel. Verspreid door de regio hebben we ook nog herkansings­vaccinaties verzorgd. Zo konden we in totaal toch 15.000 jongeren vaccineren tegen meningokokken.”

Kinkhoestvaccinatie

Een andere samenwerking met Reizigers & Vaccinaties was het uitvoeren van de ’22 weken prik’ bij zwangere vrouwen. Sinds eind 2019 kunnen zwangeren een kinkhoest­vaccinatie halen om hun baby direct na de geboorte te beschermen tegen kinkhoest. Ook deze RVP-vaccinatie kon worden aangeboden op de poli’s van Reizigers & Vacci­naties in Nijmegen en Tiel. Dat kwam goed uit, want enkele JGZ-locaties waren door corona niet in gebruik. Claudia: “Vanuit de JGZ kunnen we het zo goed als loslaten nu. De collega’s van Reizigers & Vaccinaties regelen alles. Applicatiebeheer zorgt ervoor dat de gegevens worden doorgestuurd naar het RIVM. En wij zijn er voor vragen.”

Samenwerking vastere vorm

Vooral de meningokokkenvaccinatie vlak voor de zomer, vond ze een stevige uitdaging. “We moesten in een paar weken tijd omschakelen van een groepsvaccinatie naar individuele vaccinaties. Het is echt mede dankzij de samenwerking met Reizigers & Vaccinaties dat dit is gelukt.” Inmiddels is er periodiek overleg tussen de afdelingen en heeft de samenwerking een vastere vorm gekregen. “Een meisje dat volgende week 18 wordt en toch nog graag een HPV-vaccinatie wil starten? Een jongere die reisvaccinaties haalt, maar ook nog een RVP-vaccinatie mist? Het kan allemaal afgehandeld worden op de poli van Reizigers & Vaccinaties.”