GGD-breed: COVID-19

Publieke gezondheid bij crises en rampen

Naast de reguliere publieke gezondheidstaken heeft de GGD ook taken in ramp- en crisissituaties. Het gaat dan om situaties waarbij de publieke gezond­heid bedreigd wordt. Bij rampen en crises zijn wij verantwoordelijk voor een 4-tal processen: medische milieu­kunde (MMK), infectieziekte­bestrijding (IZB), gezond­heids­onderzoek na ongevallen en rampen (GOR), psychosociale hulpverlening (PSH).

Corona­bestrijding vergt aanpassings­vermogen

­Zorg en veiligheid bewaken in crisistijd


Programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA)

Binnen het Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) verzamelen, bestuderen en vergelijken wij gegevens over de gezondheid van inwoners uit Gelderland-Zuid. We anlyseren ook de factoren die hiermee mogelijk samenhangen. Met het door­ontwikkelen van onze data-expertise en aansluiten op diverse databronnen kunnen we over een breed terrein gezondheidsgegevens verzamelen, verbinden en duiden. De informatie die dit oplevert, versterkt onze adviezen over (lokale) gezondheids­preventie.

Onderzoek naar gedrag tijdens corona

Corona­dashboard geeft inzicht in cijfers