Coronadashboard geeft inzicht in cijfers

“De coronacrisis laat het belang van data zien”

Hoeveel coronatesten worden er gedaan in de regio? Wat is het aandeel positieve uitslagen? In welke leeftijds­categorie vinden de meeste besmettingen plaats? Dit soort vragen leven er bij pers en publiek én binnen het coronateam van de GGD. Met het corona­dashboard en tussentijdse rapportages helpen onze ‘epi’s’ om passende stappen te zetten in de bestrijding van het virus.

Alle GGD’en kunnen in het dash­board hun eigen cijfers zien.”

CoronIT

De resultaten van de teststraten worden verzameld in het landelijke registratiesysteem CoronIT, waarvan alle GGD’en gebruikmaken. Iedere GGD registreert op dezelfde manier, maar filtert, duidt en presenteert de cijfers op zijn eigen manier. En dat is niet altijd handig, consta­teerde onderzoeker Ralf Hermsen. “Je krijgt al snel te maken met dubbel werk en cijfers die onderling niet goed te vergelijken zijn. Veel handiger is het als we een universeel dashboard hebben voor alle GGD’en.” Vanuit het initiatief van GGData, waarbij ook GGD Gelderland-Zuid betrokken is, werd de basis gelegd voor een landelijk corona­dashboard. Ook GGDGHOR Nederland en 2 externe partners (M&I Partners, Infotopics) speelden een rol bij de ontwikkeling. Sinds dit najaar kunnen alle GGD’en in het dashboard hun eigen cijfers inzien. Die cijfers worden dagelijks ververst.

Weekcijfers

Iedere maandag bespreekt Ralf met zijn collega-epidemioloog, een dataspecialist en het team Infectieziekte­bestrijding (IZB) de week­cijfers van Gelderland-Zuid. Deze worden vastgelegd in tussentijdse rappor­tages en komen grotendeels uit HP Zone, het registratiesysteem voor bron- en contactonderzoek. Ook gegevens uit CoronIT worden hierin meegenomen. Dataspecialist Moniek van de Luijtgaarden ziet grote voordelen in dit soort overzichten. “Vanochtend tijdens ons overleg consta­teerden we een piek in het aantal testen vlak voor het weekend. Voor IZB is dat een seintje om op maandag extra capaciteit voor bron- en contactonderzoek te organiseren.” De rapportages geven ook inzicht in de cijfers per gemeente: hoe verhoudt het aantal positieve testen zich tot het aantal inwoners? Zijn er opvallend­heden? Waar hangt dit mogelijk mee samen? Moniek: “Zo brengen we even­tuele clusters in kaart. Informatie die voor IZB heel belangrijk is, om de juiste maatregelen te kunnen nemen.”

Datagestuurd werken

Het presenteren van data roept bij de IZB-deskundigen vaak verdiepende vragen op. Bijvoorbeeld: in die gemeente worden weinig testafspraken gemaakt, hoe komt dat? Wat zijn de kenmerken van de inwoners? Moeten we daar iets mee in onze communicatie? Moniek is blij met deze vragen. “De coronacrisis laat het belang van goede data zien. Cijfers zijn cruciaal om de crisis te kunnen managen. De bewust­wording bij het IZB-team hierover is enorm gegroeid. Maar ook bij andere afdelingen zien we die bewustwording: collega’s schakelen ons steeds vaker in voor het inzichtelijk maken of verrijken van data. Zo proberen ze meer inzicht te krijgen in de eigenschappen of het gedrag van hun doelgroep. En dat is precies de gedachte achter het programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA): de ervaring en intuïtie van onze inhouds­deskundigen combineren met inzichten uit data-analyse. Zo kunnen ze hun expertrol nog beter vervullen en hun partners helpen om goede keuzes te maken in gezondheidspreventie.”

Informatie over clusters is belangrijk voor het infectie­ziekte­team.”