Coronabestrijding vergt aanpassingsvermogen

Iedere dag nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de coronabestrijding volgden elkaar het afgelopen jaar razend­snel op. We moesten door­lopend innovatief en snel opereren. En naast onze basis­taken ook andere taken oppakken. Een terugblik op 6 ingrijpende operaties die onder hoge tijdsdruk plaatsvonden.

OPERATIE 1

Opschalen van het infectie­ziekte­team

OPERATIE 2

De uitbraak onder controle houden

OPERATIE 3

Heel veel vragen beant­woorden

OPERATIE 4

Testen mogelijk maken voor iedereen

OPERATIE 5

Organiseren van beschermings- en test­­materiaal

OPERATIE 6

Een nieuwe organisatie profes­sionaliseren