Bewaken zorg en veiligheid in crisistijd

“Een café sluiten doe je niet zomaar”

Bij een grote uitbraak van een infectieziekte, zoals corona, is de afstemming tussen GGD, GHOR en de veiligheids­regio belangrijk. Managers coronabestrijding Marcel Hoff en Giovanna van IJzendoorn schetsen de samenwerking bij de corona-uitbraak in de Nijmeegse horeca afgelopen zomer.

Clusters

De GGD ontvangt dagelijks alle meldingen van positieve coronatesten en voert het bron- en contactonderzoek rond deze meldingen uit. De gegevens van positief geteste personen en hun nauwe contacten worden stuk voor stuk geregistreerd. Net als de locaties waar de besmette persoon was in zijn/haar besmettelijke periode. Als blijkt dat meerdere geregistreerde personen een link hebben met een bepaalde locatie, dan heet dit een ‘cluster’. De GGD meldt een cluster bij het RIVM en neemt contact op met de verantwoordelijke van de locatie waar de besmettingen mogelijk plaatsvonden.

Risicovolle situatie

“Begin september bleek dat een aantal positief geteste mensen waren te linken aan een café in de binnenstad van Nijmegen,” vertelt Giovanna. “Ook was er een werk­nemer besmet. We proberen dan zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van de situatie. Via het bron- en contactonderzoek hoorden we dat het druk was in het café en dat bezoekers de 1,5 meter-maatregel niet hadden nageleefd. In dit geval was meteen duidelijk dat de volksgezondheid in gevaar was.” Marcel vult aan: “We hebben de afspraak om grote clusters en situaties waarin de preventiemaatregelen niet nageleefd worden, direct te melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.”

Meteen was duidelijk dat de volks­gezond­heid in gevaar was.”
In samenspel met elkaar konden we de juiste stappen zetten.”

Overlegstructuur

Als crisiscoördinator neemt Marcel deel aan het Regionaal Operationeel Team (ROT). Tijdens dit overleg wordt wekelijks de stand van zaken rond het coronavirus en alles wat daarmee samenhangt, doorgenomen. Ook wordt het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBT) voorbereid. Aan het RBT nemen alle burgemeesters uit de regio deel, de Operationeel Leider (OL) en ook diverse adviseurs, onder wie de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD en GHOR. Zij zorgt voor de verbinding binnen de ketens van zorg en veiligheid. Marcel: “Omdat het om een situatie ging waarbij de volksgezondheid in gevaar was, stelde zij een advies op voor de burgemeester van Nijmegen die tevens voorzitter is van de veiligheidsregio en van het RBT.”

Cafésluiting

Op basis van dit advies maakte de voorzitter van de veiligheidsregio gebruik van zijn bevoegdheid om het café 2 weken te sluiten. Een ingrijpende maatregel beseffen beide managers, want een café sluit je niet zomaar. Giovanna: “Samen met de veiligheidsregio en gemeente Nijmegen hebben we de onderbouwing van ons besluit verwoord in een persbericht. Ook stuurden we een oproep uit naar de cafébezoekers die een verhoogd risico hadden gelopen, met als advies om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen. De horeca-uitbater kreeg van de gemeente de mogelijkheid om de inrichting van zijn café aan te passen aan de coronarichtlijnen. Onze infectieziektedeskundigen hebben op verzoek van de gemeente meegekeken naar het verbeterplan dat hij hiervoor indiende. Pas toen alles op orde was, kon het café weer open.”

Studenten

De besmettingen vonden plaats tijdens de introductieperiode, toen studenten ondanks corona toch op stap gingen. Na deze periode ontpopten zich nog 2 andere Nijmeegse cafés tot cluster en moesten op slot. Marcel: “In het ROT spraken we af om extra aandacht te geven aan het voorlichten van jongeren en studenten. Samen met de veiligheidsregio, universiteit en hogeschool hebben we toen communicatie­boodschappen uitgezet onder jongeren, via verschillende kanalen.” Hij besluit: “Aan het 1e café zijn uiteindelijk meer dan 65 besmettingen gelinkt en op basis hiervan hebben we meer dan 275 nauwe contacten benaderd. Om deze uitbraak onder controle te krijgen, was het belangrijk dat we ons beeld van de besmettingen tijdig deelden met de veiligheidsregio. Zo konden we in samenspel met elkaar de juiste stappen zetten.”