ALGEMENE GEZOND­HEIDS­ZORG

De afdeling Algemene Gezond­heids­­zorg (AGZ) combineert diverse taak­gebieden van de GGD: het voorkómen en bestrij­den van infectie­ziekten en tuber­culose, reis­vaccina­ties, seksuele gezondheids­­zorg, technische hygiëne­zorg, forensische genees­­­kunde en medische milieu­kunde. Ook het toezicht op kinder­opvang en Wmo-voorzie­ningen zijn taken van de afdeling AGZ.

Coronabestrijding scholen en zorginstellingen

Na de 1e lockdown gingen in de zomer van 2020 de verpleeg- en verzorgingshuizen weer open en vlak na de zomer ook alle scholen. Het aantal besmettingen liep in het najaar snel op. Scholen en instellingen waar besmet­tingen speelden, hadden veel behoefte aan onder­steuning. In allerijl werd vanuit het bron- en contact­onderzoek (BCO) van de GGD een apart team voor zorginstellingen en voor scholen geformeerd.

Meedenken

Sociaalverpleegkundige Ans Lohuis en Jeugdarts Karin Snippe zetten samen het scholenteam op, dat inmiddels bestaat uit zo’n 20 mensen. Ans: “Zodra er een leerling of docent positief is getest, bellen we direct met de school. Met de leiding bekijken we dan welke stappen moeten worden genomen en hoe we contacten informeren. We helpen met brieven en denken mee over manieren om verdere verspreiding tegen te gaan.”

Zekere rust

Alle positieve testuitslagen worden bijgehouden door de GGD. Karin: “We volgen nauwlettend of ergens binnen de school een cluster dreigt te ontstaan en of extra stappen nodig zijn. Het feit dat we goed overzicht hebben en op de hoogte zijn van de speciale regels voor kinderen, geeft de school een zekere rust. Dat horen we terug.” Ans is blij met de JGZ-expertise binnen het team. “De collega’s van Jeugdgezondheidszorg hebben veel feeling met de situatie op scholen. Dat geeft ons team extra meer­waarde.”


Snapchat­campagnes Sense Oost-Nederland

Om jongeren bewust te maken van (de risico’s van) grens­overschrijdend gedrag organiseerden de 5 GGD-en in Oost-Nederland in de zomer een video­campagne op snapchat. GGD Gelderland-Zuid is de regisserende GGD binnen dit samen­werkings­verband. De campagne ‘Over je grens’ richtte zich op jonge starters: meisjes en jongens die beginnend seksueel actief zijn. Zij laten vaak net iets makke­lijker over hun grens gaan.

Persoonlijke grens

De campagne liep van 13 t/m 28 juli en werd uitgezet onder 13-17 jarigen in Gelderland en Overijssel. In de video’s delen een jongen en meisje (acteurs) een persoon­lijke ervaring. Met als doel om de snapchat-gebruiker te laten nadenken over zijn/haar persoonlijke grens. En dan speciaal bij het online daten, want we leven immers in een tijd van corona. De video’s werden 2.000.000 keer weer­geven bij 150.000 ‘unieke’ personen. Deze personen klikten 21.000 keer door naar de sense.info website.

Valentijnsdag en Paarse Vrijdag

Een andere snapchatactie van de GGD-en in Oost-Nederland was het aanbieden van een fotofilter van Sense op Valentijnsdag: een dag waarop de liefde centraal staat. Dit filter werd getarget op jongeren van 15-20 jaar. Het filter is 92.389 keer weergegeven en 3.085 keer gedeeld. Tot slot werd in de week van Paarse Vrijdag (11 december) het fotofilter ‘Spread the #paarse­vrijdag’ van Sense gedeeld. Het filter werd getarget op jongeren van 13-20 jaar. Het filter is 302.564 keer weergegeven en 8.866 keer gedeeld. Dat deze actie succesvoller is dan het Valentijns­filter, komt onder meer door de langere looptijd (4 dagen i.p.v. 1 dag) en de bredere targetgroep.

CORONABESTRIJDING

scholen en zorginstellingen

CORONABESTRIJDING