VOORWOORD


Oog voor kwetsbare mensen

Als directeur heb ik het voorrecht om het gehele werkveld van de GGD te overzien. Ik zie de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers. Ik ken hun taken. En ik ken de activiteiten, projecten en programma’s die zij uitvoeren. Ik besef ook waar onze uitdagingen liggen. Kortom, ik weet hoe veelzijdig het werk van de GGD is.


En toch word ik opnieuw verrast bij het lezen van ons jaarverslag. De rijkheid en reikwijdte van ons werk vervullen mij met trots. De verhalen laten zien dat wat we doen, ook echt ménsenwerk is. En dat onze individuele contacten directe betekenis kunnen hebben voor inwoners.


Als GGD hebben we speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. Ook met een collectieve aanpak kunnen we hierin veel betekenen. Samen met lokale partners werkten we in 2018 voor diverse (groepen) inwoners aan een betere gezondheidssituatie. De aanpak varieerde, maar was altijd gericht op een langetermijneffect.


Meer en meer werken we ook met de doelgroep zelf. Het helpt ons om de kwaliteit van onze activiteiten te verbeteren. En het versterkt de kwetsbare mensen voor wie we het doen. Co-creatie, in de praktijk levert het prachtige resultaten op. Graag delen wij deze resultaten met u in dit jaarverslag.


Ik wens u veel leesplezier.


Dr.ir. Moniek Pieters

Directeur Publieke Gezondheid

GGD Gelderland-Zuid

Wat doet de GGD?

GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten.


Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden – 100+). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk, in samenwerking met burgers en partners in de zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid.


Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren, zijn: de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning.