CRISES EN RAMPEN


24/7 werken aan publieke gezondheid

Beschermen van de publieke gezondheid van de inwoners van Gelderland-Zuid is een belangrijke taak van onze GGD. Ook bij een ramp of crisis moeten inwoners op de GGD kunnen rekenen. Bijvoorbeeld bij een grote infectieziekte-uitbraak of een ramp met milieueffecten die hun gezondheid raakt. Samen met de veiligheidsregio, gemeenten en andere hulpverleners zorgen we er dan voor dat inwoners zo goed mogelijk worden beschermd .


Crisisaanpak GGD

CRISES EN RAMPEN

image