image

INTEGRATIE BEUNINGSE STATUSHOUDERS


“Ons doel is om meer kansen te creëren voor statushouders.”


Els Michon is casusregisseur bij VluchtelingenWerk in de gemeente Beuningen. Samen met lokale partners werkt ze aan initiatieven om statushouders te helpen bij hun integratie.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Als casusregisseur voert Els gesprekken met statushouders over het verloop van hun integratie. Verschillende leefgebieden komen daarbij aan de orde, zoals gezondheid, financiën, sociale contacten, opleiding en werk. De belangrijkste vraag is: wat wil je bereiken en welke stappen zijn hiervoor nodig? Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Els: “Vaak hebben mensen in het land van herkomst al gewerkt, een opleiding gevolgd of beiden. Op basis van die ervaring en kennis hebben ze ideeën over wat ze in Nederland willen doen. Daar vraag ik op door. Samen met hen bedenk ik wat mogelijk is.”


Integratieoverleg
Jaarlijks organiseert Els 4 keer een integratieoverleg voor 15 Beuningse organisaties die betrokken zijn bij statushouders. Een diverse groep waaronder de GGD, de gemeente, het Werkbedrijf en welzijnsorganisatie Stichting Perspectief. “Doel van dit overleg is dat we tot een goede samenwerking komen en voor statushouders meer kansen creëren voor hun integratie in de Beuningse samenleving.” Het overleg draait om 3 gezamenlijk gekozen speerpunten: participatie, geestelijke gezondheid en kinderen & ouders.” Vaak is er een gastspreker bij die meer over een onderwerp kan vertellen. “Laatst hadden we bijvoorbeeld een voormalige vluchteling uit Eritrea als gastspreker, die vertelde over de geestelijke gezondheidszorg. Zo’n ‘sleutelpersoon’ wordt door de GGD en Pharos opgeleid in een bepaald gezondheidsthema. Hij of zij kan een brug slaan tussen statushouders en instanties.”


Gezondheid op de agenda
Aan het integratieoverleg neemt ook Barbara de Meijer deel. Zij is de gezondheidsmakelaar van de GGD voor de gemeente Beuningen. Bij alle activiteiten rond gezondheid probeert ze zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met statushouders in Beuningen. Els: “De ouderpeutergym is een mooi voorbeeld: ze wees ons hierop als mogelijkheid voor statushouders om in contact te komen met Nederlandse ouders.”
Het Beuningse integratieoverleg zorgt voor mooie verbindingen en initiatieven. Dankzij het overleg zijn er onder meer een taalcafé, een goed afgestemd taalaanbod en bijeenkomsten ouderschapsondersteuning voor Arabisch sprekende moeders tot stand gekomen. Els: “Ik ben trots op onze statushouders die met veel veerkracht hun leven, ondanks de obstakels die ze hierbij tegenkomen, weer proberen op te bouwen.”

Els Michon

”Samen met statushouders bedenk ik wat mogelijk is voor hen. Vaak hebben ze daar al ideeën over.”

Doorlopende zorg voor vluchtelingen

De Wet publieke gezondheid en afspraken met COA maken de GGD verantwoordelijk voor gezonde opvang van vluchtelingen. Vanaf hun binnenkomst op de AZC’s tot en met de vestiging binnen gemeenten. Om hiervan een doorlopende integrale samenwerking te maken, waarbij preventie in alle fases wordt geborgd, werken we veel samen.

Onze partners zijn de gemeenten zelf en onder meer VluchtelingenWerk, Rode Kruis, Dokters van de Wereld, Spectrum, huisartsen, GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties en (taal)scholen. Binnen de GGD zijn de teams Infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg, Seksuele Gezondheid, Tuberculose, Veilig Thuis, Bijzondere Zorg en Gezond Leven betrokken bij de zorg voor vluchtelingen.

BEREIK GEZONDHEIDSBEVORDERING GGD

*Deelnemers aan bijeenkomsten en workshops op AZC’s en in gemeenten.

**Bereikt via Facebook ‘Syriërs Gezond’/’Eritreeërs Gezond’ en www.gezondinnederland.info