image

SAMEN WERKEN AAN BELEID RIVIERENLAND


“We hebben een sterk netwerk, daar ben ik ontzettend blij mee”

Vanessa Timmer is regiocoördinator statushouders Rivierenland. Het beleidsoverleg dat zij organiseert voor de Rivierenlandse gemeenten, richt zich op snelle integratie van statushouders.

Knelpunten oplossen
Ongeveer 8 keer per jaar organiseert Vanessa voor alle gemeenten in de regio Rivierenland een beleidsoverleg. Ook samenwerkingspartners zoals Werkzaak Rivierenland en VluchtelingenWerk worden daarbij uitgenodigd. De deelnemende beleidsmedewerkers hebben als aandachtsgebied onder meer statushouders. Ook de beleidsmedewerker gezondheid van de GGD schuift aan. Voor alle deelnemers staat één vraag centraal: wat moeten we (anders) doen om de integratie van statushouders goed en vlot te laten verlopen? Vanessa: “Dankzij het overleg signaleren we in een vroeg stadium knelpunten en bedenken samen oplossingen. Zo versnellen we de integratie en participatie van statushouders.”


Psychische problemen
Vanuit Divosa en Werkzaak Rivierenland voert Vanessa haar opdracht uit. “We willen statushouders zo vroeg mogelijk laten participeren. Niet wachten tot ze de taal spreken en daarna pas naar werk kijken, maar gelijktijdig.” Samen met ketenpartners koppelt ze taaltrajecten aan werk, bijvoorbeeld via de opleidingsroutes van het ROC Rivor of de leerwerkroutes van Werkzaak. Daarbij stuitte ze op een knelpunt: “Jonge statushouders die we begeleidden naar een opleiding, bleken nogal eens psychische problemen te hebben. De kans op uitval is dan groot, dus daar wilden we iets mee.” Samen met de GGD, gemeente Tiel en Indigo organiseerde ze de training Fit in je hoofd. “Tijdens deze training leren de jongeren hoe ze met bijvoorbeeld stress, slapeloosheid en nare ervaringen kunnen omgaan. Ook positieve onderwerpen komen aan bod, zoals contact maken en vriendschap hebben.”


Sterk netwerk

In Rivierenland kwamen er zo diverse initiatieven bij in 2018. Alle met als doel om statushouders naar onderwijs en/of werk te begeleiden en hierdoor beter te laten participeren. Vanessa: “Je voelt het enthousiasme van de betrokkenen op dit onderwerp. In het begin waren we vooral informatie met elkaar aan het uitwisselen tijdens het overleg en nu komen er steeds meer ideeën. Ook relevante GGD-onderzoeken nemen we mee. Zo zetten we met alle samenwerkingspartners écht iets neer.” In 2021 komt er de nieuwe wet Inburgering, ook daarvoor moet veel uitgezocht en georganiseerd worden. Het is een zoektocht die Vanessa gelukkig niet alleen hoeft te doen. “Afgelopen jaren legden we in Rivierenland de basis voor een goede samenwerking. Zowel regionaal als lokaal is er een sterk netwerk. Daar ben ik ontzettend blij mee.”

Vanessa Timmer

”Ons gezamenlijke doel is om de integratie en participatie van statushouders te versnellen.”

Ervaring opdoen bij de GGD

GGD Gelderland-Zuid biedt jaarlijks enkele artsen die gevlucht zijn uit hun thuisland, een stageplek. Om te leren hoe ‘hun’ vak in ‘ons’ land wordt uitgeoefend. De GGD werkt hierin samen met het UAF (Universitair Asiel Fonds).

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij de lange weg naar erkenning van diploma’s (BIG-registratie) en werk. In 2018 gingen onder andere Ainom en Ghadeer bij de GGD aan de slag.